Onze materiedeskundigheid

Boek ons direct via onze agenda's:  Jan Boerboom   Dion Brenters


Als zelfstandig professionals (freelancers) verzorgen Jan Boerboom en Dion Brenters opleidings- en begeleidingstrajecten. Hierbij speelt hun jarenlange ervaring in het beroepsonderwijs aan volwassenen een grote rol. Samen hanteren zij bij al hun activiteiten dezelfde basisuitgangspunten:

 • Leren is altijd een activiteit van de lerende zelf. Het is niet overdraagbaar aan iemand anders.
 • Leren is een deelproces in de processen in ‘iemands hoofd’ en kan dus niet altijd direct waarneembaar zijn.
 • Onderwijzen moet worden gezien als het stimuleren tot leren. De docent, trainer of coach is de stimulerende factor in het leerproces.

Wij zijn entert(r)ainer, facilitator die onder andere de voorwaarden scheppen waarbij en waardoor leren mogelijk is.

Jan en Dion zijn als docent,trainer, coach actief op vele gebieden. Ten behoeve van de structuur van deze website wordt per gebied een aantal standaardopleidingen opgesomd welke door hen in het verleden zijn verzorgd. Uiteraard zijn andere opleidingstrajecten mogelijk. Achter de opleidingstitel staat wie de opleiding kan verzorgen Dion (D) en/of Jan (J). Interesse? Neem vrijblijvend contact op!

info@uwopleider.nlDion Brenters
Lange Hil 17
4822 AB BREDA
M. 06 22 09 12 12>br> dbrenters@uwopleider.nlJan Boerboom
Ronde slagen 2
4823 LG BREDA
M. 06 51 388 598
jboerboom@uwopleider.nl

 

 


Arbeidsveiligheid

Code 95

Communicatie

Medezeggenschap

Persoonlijke ontwikkeling
 
Arbeidsveiligheid

 • Basisveiligheid VCA (D/J)
 • Basisveiligheid VCA (groen) (D/J)
 • Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (D/J)
 • Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (D/J)
 • Veilig werken met de heftruck (D/J)
 • Veilig werken met de hoogwerker (J)
 • Veilig werken met de EPT (D/J)
 • Veilig werken langs de weg (D)
 • Veilig hijsen/verplaatsen van lasten (J)
 • Arbowetgeving (D/J)
 • Preventiemedewerker (J)
-- Naar boven --


Code 95 (nascholing beroepschauffeur)

 • U03 Lading zekeren (D)
 • U05 VCA (D/J)
 • U07 Criminaliteitspreventie (D)
 • U14 Communicatieve- en sociale vaardigheden (D)
 • U15 Sociale veiligheid en omgaan met agressie (D)
 • U16 Heftruck (D/J)
 • U17 Gebruik laad en losmaterieel (J)
 • U20 Fysieke belasting (D)
 • U21 EHBO/BHV (D)
 • U23 Digitale tachograaf en boordcomputers (D/J)
 • U37 Veilig werken langs de weg (D)
 • U45 Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur (D)
-- Naar boven --


Communicatie

 • Verzorgd Nederlands (D/J)
 • Professioneel Nederlands voor anderstaligen (D/J)
 • Effectief communiceren (D/J)
 • Overtuigd presenteren (D/J)
 • Effectief Vergaderen (D/J)
 • Effectief Notuleren (D/J)
 • Feedback geven en ontvangen (D/J)
 • Klant- en Servicegericht telefoneren (D/J)
 • Klant- en Servicegericht Werken (D/J)
 • Verkooptraining (D)
 • Scriptschrijven koude verkoop(D)
-- Naar boven --


Medezeggenschap

 • Rechten en plichten Ondernemingsraad (J)
 • Rechten en plichten Medezeggenschapsraad (J)
 • OpbRengst & inspanning (J)
 • Functioneel Dagelijks Bestuur (J)
 • De valkuilen van medezeggenschap (J)
-- Naar boven --


Persoonlijke ontwikkeling

 • Assertiviteit (coachingstraject) (D/J)
 • Effectief communiceren (D/J)
 • Motiverend leidinggeven (D/J)
-- Naar boven --